Đăng ký

Singapore
Tham quan Triển lãm Chương trình Kinh doanh EU tại Đông Nam Á (ngày 16/05/2018)

Để tham quan triển lãm, đặt lịch gặp gỡ riêng với các doanh nghiệp và tham dự tiệc kết nối, bạn phải đăng ký trước hoạt động mình quan tâm với tư cách khách tham quan thương mại. Cổng đăng ký trực tuyến sẽ đóng vào lúc 17:00 ngày 14/05/2018. Vui lòng mang theo danh thiếp tới đăng ký tại sự kiện sau thời gian này.


Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tham quan Gian hàng Chương trình Kinh doanh EU tại Đông Nam Á ở EuroSphere 2018 (ngày 18-20/05/2018)

1) Nếu bạn đã đăng ký hoạt động mình quan tâm với tư cách khách tham quan thương mại trên trang web của EuroSphere 2018, bạn vẫn phải đăng ký lại tại đây để tham gia phần thuyết trình của các đơn vị triển lãm trong Chương trình Kinh doanh EU tại Đông Nam Á và tiệc kết nối cũng như đặt lịch gặp gỡ riêng với các doanh nghiệp.

2) Nếu bạn vẫn chưa đăng ký hoạt động mình quan tâm với tư cách khách tham quan thương mại trên trang web của EuroSphere 2018, chúng tôi sẽ thay mặt bạn đăng ký sau khi bạn nộp đơn đăng ký thành công trên trang web của chúng tôi.

Xin lưu ý:
Cổng đăng ký trực tuyến sẽ đóng vào lúc 16:00 ngày 11/05/2018 (giờ Việt Nam). Tất cả khách tham quan thương mại cần đăng ký trực tuyến trước sự kiện để được vào cửa miễn phí tại EuroSphere 2018 và tham dự gian hàng Chương trình Kinh doanh EU tại Đông Nam Á. Vui lòng mang theo danh thiếp để nhận thẻ ra vào tại sự kiện. Mức phí vào cửa là 150,000 VND/người (tham quan 1 ngày), áp dụng cho tất cả khách đăng ký tại sự kiện.


Đăng Ký Ngay
để đặt lịch gặp gỡ riêng với các doanh nghiệp và tham dự tiệc kết nối