Healthcare & Medical Technologies

Healthcare & Medical Technologies Business Mission

29 July – 3 August 2019, Singapore & Indonesia

Tìm Kiếm Đối Tác Kinh Doanh Miễn Phí

Khách tham quan thương mại có đăng ký sẽ có thể yêu cầu các cuộc họp kinh doanh cá nhân miễn phí với các công ty Châu Âu trong tuần lễ diễn ra sứ mệnh thương mại. Cổng thông tin tìm kiếm đối tác kinh doanh của chúng tôi sẽ giúp bạn bố trí trước các cuộc họp 1:1 tại chỗ và tìm hiểu thêm về các sản phẩm và dịch vụ của các công ty Châu Âu tham gia tại Singapore và Việt Nam.

Singapore
Tham Quan Các Địa Điểm Kinh Doanh Eu tại triển lãm Đông Nam Á (30 tháng 7, 2019)

 1. Đăng ký như khách tham quan thương mại để tham quan các triển lãm. Vui lòng mở liên kết này nếu bạn chưa mở.
  • Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn gì, vui lòng liên hệ đội ngũ Đăng Ký Kinh Doanh qua: info@eubusinessavenues.com
 2. Cho biết bạn muốn tìm kiếm đối tác kinh doanh
  • Vui lòng cho biết mối quan tâm của bạn bằng cách gửi email đến businessmatching_sg@businessavenues.eu cùng với tên của bạn, tên công ty của bạn và số điện thoại liên lạc. Đội ngũ tìm kiếm đối tác kinh doanh sẽ liên hệ để hỗ trợ bạn bố trí họp với các công ty EU liên quan.

Việt Nam
Tham Quan Các Địa Điểm Kinh Doanh EU tại Gian Hàng Đông Nam Á tại Triển Lãm Vietnam Medi Pharm Expo (1 – 3 tháng 8, 2019)

 1. Đăng ký như khách tham quan thương mại để tham quan các triển lãm. Vui lòng mở liên kết này nếu bạn chưa mở.
  • Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn gì, vui lòng liên hệ đội ngũ Đăng Ký Kinh Doanh qua: info@eubusinessavenues.com
 2. Cho biết bạn muốn tìm kiếm đối tác kinh doanh
  • Vui lòng cho biết mối quan tâm của bạn bằng cách gửi email đến businessmatching_vn@businessavenues.eu cùng với tên của bạn, tên công ty của bạn và số điện thoại liên lạc. Đội ngũ tìm kiếm đối tác kinh doanh sẽ liên hệ để hỗ trợ bạn bố trí họp với các công ty EU liên quan.