Healthcare & Medical Technologies

Healthcare & Medical Technologies Business Mission

29 July – 3 August 2019, Singapore & Indonesia

Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu có thắc mắc về việc tham quan/tham dự thuyết trình Tâm Điểm Dành Cho Đơn Vị Triển Lãm hoặc chiêu đãi kết nối, hãy liên hệ:

Hui Hiang TEO
Đt: +65 6290 5852
Email: huihiang.teo@eubusinessavenues.com

Thắc mắc về LEad Activation Package (LEAP), liên hệ:

Vincent YAP
Đt: +65 6389 6620
Email: vincent.yap@eubusinessavenues.com 

Thắc mắc về các vấn đề hoạt động, liên hệ:

Perilla LAY
Đt: +65 6389 6638
Email: perilla.lay@eubusinessavenues.com

Thắc mắc về các cơ hội tìm kiếm đối tác kinh doanh, liên hệ:

Đội Ngũ Tìm Kiếm Đối Tác Kinh Doanh
Email :businessmatching_sg@businessavenues.eu (đối với Singapore) hoặc businessmatching_vn@businessavenues.eu (đối với Việt Nam)