Healthcare & Medical Technologies

Healthcare & Medical Technologies Business Mission

29 July – 3 August 2019, Singapore & Indonesia

SOTEC MEDICAL

 

Country: Pháp
Sub Sector: Đồ nội thất y tế
SỐ HIỆU BÀN (Singapore): 48
SỐ HIỆU GIAN HÀNG (VIỆT NAM): A189
Website: www.sotec-medical.com

COMPANY PROFILE

Sản xuất tại Pháp
Giường điều dưỡng cải tiến mang tên FrontExit Bed có chỗ ngồi
Tùy chỉnh nội thất bệnh viện
Khách hàng chính của chúng tôi là: Bệnh viện, viện dưỡng lão và các tổ chức chăm sóc tại gia

PHOTOS