Healthcare & Medical Technologies

Healthcare & Medical Technologies Business Mission

29 July – 3 August 2019, Singapore & Indonesia

Opentelehealth ApS

 

Country: Đan Mạch
Sub Sector: Giám sát / trị liệu từ xa (bao gồm Thăm khám / tư vấn ảo)
SỐ HIỆU BÀN (Singapore): 42
SỐ HIỆU GIAN HÀNG (VIỆT NAM): A186b
Website: www.opentelehealth.com

COMPANY PROFILE

a) OpenTeleHealth giúp nâng cao chất lượng chăm sóc & tiết kiệm chi phí tối đa cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế nhờ Nền tảng Tương tác Bệnh nhân từ xa của chúng tôi.

b) Thông qua việc giành được các gói thầu cấp quốc gia gần đây tại các nước như Áo và Slovenia, OpenTeleHealth đã chứng minh rằng sản phẩm của chúng tôi cung cấp không những giá trị về thương mại mà còn là giá trị chất lượng chăm sóc cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế.

c) Nhà cung cấp bảo hiểm y tế, bệnh viện.

PHOTOS