Healthcare & Medical Technologies

Healthcare & Medical Technologies Business Mission

29 July – 3 August 2019, Singapore & Indonesia

Mediconsult

 

Country: Phần Lan
Sub Sector: CNTT trong y khoa, Giải pháp ICT cho lĩnh vực y tế - xã hội
SỐ HIỆU BÀN (Singapore): 36
SỐ HIỆU GIAN HÀNG (VIỆT NAM): A184
Website: www.mediconsult.fi/en

COMPANY PROFILE

Chúng tôi cung cấp các giải pháp quản lý dữ liệu bệnh nhân và khách hàng toàn diện, ERP, dịch vụ y tế điện tử/kỹ thuật số và các dịch vụ hỗ trợ, bao gồm tất cả các dịch vụ chăm sóc y tế và chăm sóc xã hội cho các nhà cung cấp dịch vụ (bao gồm cả dịch vụ chăm sóc người cao tuổi).
Các giải pháp của chúng tôi được thiết kế để giải quyết đầy đủ các nhu cầu về chăm sóc y tế và chăm sóc xã hội, trong cả khu vực công và khu vực tư nhân. Các giải pháp của chúng tôi được sử dụng ở cấp quốc gia với các dịch vụ kỹ thuật số được cung cấp cho gần 3 triệu cư dân. Hiện nay, chúng tôi đã thiết lập 3 lĩnh vực sản phẩm chính - Chăm sóc người cao tuổi, Chăm sóc sức khỏe công dân kỹ thuật số và ERP.

PHOTOS