Healthcare & Medical Technologies

Healthcare & Medical Technologies Business Mission

29 July – 3 August 2019, Singapore & Indonesia

Diatron MI Zrt.

 

Country: Hungary
Sub Sector: Thiết bị thí nghiệm, Thiết bị y tế
SỐ HIỆU BÀN (Singapore): 9
SỐ HIỆU GIAN HÀNG (VIỆT NAM): A141
Website: www.diatron.com

COMPANY PROFILE

Sản xuất tại EU, thương hiệu được công nhận toàn cầu, sản phẩm chất lượng, hệ thống dịch vụ toàn diện (dụng cụ, thuốc thử, hỗ trợ), sản phẩm có diện tích chiếm dụng nhỏ, giá cả hợp lý, 30 năm kinh nghiệm về huyết học, công ty và các sản phẩm được chứng nhận

Các sản phẩm huyết học và hóa học lâm sàng của Diatron được FDA thông qua, đạt các chứng nhận ISO 9001, ISO 1348 và MSz, mang dấu CE; bên cạnh đó, các cơ sở của chúng tôi còn được chứng nhận ISO 9001/13485.

PHOTOS