Healthcare & Medical Technologies

Healthcare & Medical Technologies Business Mission

29 July – 3 August 2019, Singapore & Indonesia

Biosan SIA

 

Country: Latvia
Sub Sector: Thiết bị thí nghiệm, Thiết bị y tế, Thiết bị chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm
SỐ HIỆU BÀN (Singapore): 4
SỐ HIỆU GIAN HÀNG (VIỆT NAM): A146
Website: www.biosan.lv/en

COMPANY PROFILE

Các sản phẩm của chúng tôi là sự kết hợp sáng tạo của những chức năng phổ biến (ví dụ như kết hợp giữa chức năng xoáy và quay) và những thuật toán độc đáo cho các tác vụ cụ thể (SMS (chu trình Quay-trộn-quay). Tất cả các thiết bị của chúng tôi được thiết kế để sử dụng cho cá nhân - nhỏ gọn, nhẹ, an toàn, với khả năng ứng dụng rộng rãi. Chúng tôi luôn duy trì trạng thái sẵn hàng trong kho để đảm bảo giao hàng nhanh chóng. Tất cả các thiết bị của chúng tôi là thiết bị dạng "cắm và chạy". Chỉ riêng theo thống kê của mạng Google Scholar, hơn 3000 bài báo khoa học được công bố có liệt kê thiết bị Biosan trong phần vật liệu và phương pháp.

PHOTOS