Healthcare & Medical Technologies

Healthcare & Medical Technologies Business Mission

29 July – 3 August 2019, Singapore & Indonesia

BTI BIOTECHNOLOGY INSTITUTE

 

Country: Tây Ban Nha
Sub Sector: Thiết bị và Vật liệu nha khoa/thẩm mỹ/mỹ phẩm
SỐ HIỆU BÀN (Singapore): 5
SỐ HIỆU GIAN HÀNG (VIỆT NAM): A143
Website: www.Bti-biotechnologyinstitute.com

COMPANY PROFILE

BTI có các sản phẩm khác nhau như:
- Các implant dùng trong cấy ghép nha khoa duy nhất có bề mặt hoạt tính sinh học trên Thị trường Nha khoa.
- PRGF-ENDORET, nhà tiên phong về hệ thống PRP (Platelet-Rich Plasma - Huyết tương giàu tiểu cầu) trên thị trường toàn cầu với hơn 200 ấn phẩm trên các tạp chí khoa học uy tín được công nhận.

PHOTOS