Healthcare & Medical Technologies

Healthcare & Medical Technologies Business Mission

29 July – 3 August 2019, Singapore & Indonesia

Euroclone SpA

 

Country: Ý
Sub Sector: Công nghệ hỗ trợ, Thiết bị/dụng cụ, Thiết bị thí nghiệm, Vật tư và đồ dùng một lần trong y khoa/dược khoa
SỐ HIỆU BÀN (Singapore): 15
SỐ HIỆU GIAN HÀNG (VIỆT NAM): A138b
Website: www.euroclonegroup.it

COMPANY PROFILE

Các giải pháp kỹ thuật chất lượng, tiên tiến, linh hoạt, tùy biến, dịch vụ tiền mãi và hậu mãi vượt trội.

PHOTOS