Healthcare & Medical Technologies

Healthcare & Medical Technologies Business Mission

29 July – 3 August 2019, Singapore & Indonesia

Comarch Healthcare

 

Country: Ba Lan
Sub Sector: Theo dõi sức khỏe và chăm sóc sức khỏe từ xa
SỐ HIỆU BÀN (Singapore): 7
SỐ HIỆU GIAN HÀNG (VIỆT NAM): A142
Website: www.comarch.com/healthcare/

COMPANY PROFILE

Comarch Healthcare cung cấp đa dạng các giải pháp chăm sóc sức khỏe, bao gồm lắp đặt hệ thống CNTT cho bệnh viện, cung cấp các sản phẩm phần mềm dùng trong chụp X-quang và quản lý hồ sơ y tế tại các cơ sở y tế, thành phố và khu vực. Công ty chúng tôi đồng thời là nhà cung cấp các giải pháp sáng tạo dùng trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa. Từ những kinh nghiệm thu được khi triển khai ở nhiều cơ sở y tế, công ty đã sáng tạo ra nhiều giải pháp đáp ứng các nhu cầu liên quan đến việc hợp lý hóa các quy trình hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.