Healthcare & Medical Technologies

Healthcare & Medical Technologies Business Mission

29 July – 3 August 2019, Singapore & Indonesia

KENTAMED Ltd.

 

Country: Bulgaria
Sub Sector: Thiết bị y tế
SỐ HIỆU BÀN (Singapore): 29
SỐ HIỆU GIAN HÀNG (VIỆT NAM): A180b
Website: www.kentamed.com

COMPANY PROFILE

Máy phát điện dùng trong điện phẫu thuật của chúng tôi có chất lượng và hiệu năng tương đương với các thương hiệu hàng đầu và giá cả hợp lý.

PHOTOS