Healthcare & Medical Technologies

Healthcare & Medical Technologies Business Mission

29 July – 3 August 2019, Singapore & Indonesia

Eurotape B.V.

 

Country: Hà Lan
Sub Sector: Công nghệ hỗ trợ, Thiết bị y tế, Vật tư và đồ dùng một lần trong y khoa/dược khoa
SỐ HIỆU BÀN (Singapore): 17
SỐ HIỆU GIAN HÀNG (VIỆT NAM): A151
Website: www.eurotape.com

COMPANY PROFILE

Nhiệm vụ của chúng tôi là phát triển, sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm y tế tự dính có chất lượng vượt trội nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng và người dùng cuối. Mục đích của chúng tôi là giảm số vụ nhiễm trùng trong các hoạt động tại bệnh viện