Healthcare & Medical Technologies

Healthcare & Medical Technologies Business Mission

29 July – 3 August 2019, Singapore & Indonesia

Human Care HC AB

 

Country: Thụy Điển
Sub Sector: Công nghệ hỗ trợ, Thiết bị y tế, Đồ nội thất y tế
SỐ HIỆU BÀN (Singapore): 23
SỐ HIỆU GIAN HÀNG (VIỆT NAM): A135
Website: www.humancaregroup.com

COMPANY PROFILE

Một phần ba trong số tất cả các thương tích nghề nghiệp được ghi nhận trong các báo cáo y tế là kết quả của tình trạng nâng vật nặng. Hãy để các sản phẩm của chúng tôi đảm nhận công việc nâng chuyển vật nặng, giảm thiểu rủi ro liên quan đến nâng chuyển thủ công cũng như giảm số lượng nhân viên cần thiết.
Ngoài ra, các loại giường thấp ngang sàn của chúng tôi cũng giúp giải quyết một thách thức toàn cầu khác trong ngành y tế - đó là chấn thương do ngã khỏi giường.

PHOTOS