Healthcare & Medical Technologies

Healthcare & Medical Technologies Business Mission

29 July – 3 August 2019, Singapore & Indonesia

Đăng ký

Singapore
Tham Quan Các Địa Điểm Kinh Doanh Eu tại triển lãm Đông Nam Á (30 tháng 7, 2019)

Đăng ký trực tuyến lúc này đã kết thúc.

Vui lòng đến quầy đăng ký bên tại buổi hòa nhạc với danh thiếp của bạn để đăng ký thẻ khách tham quan. Vui lòng lưu ý rằng triển lãm khai mạc vào ngày 30 tháng 7, 2019, từ 10 giờ 30 sáng đến 6 giờ tối.

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tham Quan Các Địa Điểm Kinh Doanh EU tại Gian Hàng Đông Nam Á tại Triển Lãm Vietnam Medi - Pharm Expo 2019 (1 – 3 tháng 8, 2019)

Đăng ký trực tuyến lúc này đã kết thúc.

Đối với những ai đã đăng ký trực tuyến, hoặc muốn đăng ký ngay bây giờ, để tham quan Gian Hàng Các Địa Điểm Kinh Doanh EU tại Đông Nam Á, vui lòng mang theo danh thiếp của bạn để lấy thẻ khách tham quan tại Quầy Đăng Ký Vietnam Medi-Pharm 2019.

VUI LÒNG LƯU Ý:

Bạn có thể yêu cầu các cuộc họp 1:1 với các công ty EU. Vui lòng liên hệ các Đội Ngũ Tìm Kiếm Đối Tác Kinh Doanh của chúng tôi:

Đội Ngũ Tìm Kiếm Đối Tác Kinh Doanh Singapore: businessmatching_sg@businessavenues.eu
Đội Ngũ Tìm Kiếm Đối Tác Kinh Doanh Việt Nam: businessmatching_vn@businessavenues.eu