ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ 66 จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการลงทะเบียน

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ 66

คนที่มีลูกแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ ถ้าพ่อแม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคมก็สามารถรับเงินอุดหนุนบุตรประกันสังคมได้ แต่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรประกันสังคม โครงการเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดจากรัฐบาลก็จะให้เงินสนับสนุนเดือนละ 600 บาท โดนพ่อแม่จะต้องลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ตามที่โครงการเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดจากรัฐบาลได้กำหนดไว้ แล้วลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ 66 จะต้องลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ที่ไหน? 

หากเคยลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ในปีที่ผ่านมา ปี 2566 ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ และจะได้รับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด 600 บาท จนบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ แต่ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร หรือเพิ่งคลอดบุตร สามารถไปลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้ที่ 

 • กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่  
 • เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา 
 • และส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือลงทะเบียนที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

วิธีลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์

เราสามารถลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชั่น “เงินเด็ก” โดยได้เปิดบริการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์สามารถทำได้ ดังนี้ 

 • ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “เงินเด็ก” 
 • ต้องนำบัตรประชาชนของคนที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรไปยืนยันตัวตนที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่ หรือสำนักงานเทศบาล หรือลงทะเบียนที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา
 • เตรียมข้อมูล คือ ข้อมูลส่วนตัวของเด็ก ข้อมูลผู้ปกครองและสมาชิกครัวเรือนทุกคน และข้อมูลผู้รับรอง พร้อมกับเอกสารเงินอุดหนุนบุตร
 • เปิดแอพพลิเคชั่นและเลือกลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
 • รอการตรวจสอบคุณสมบัติ 
 • ผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรผูกเงินพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนกับธนาคาร  

ตรวจสอบสิทธิลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์  

เมื่อลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรสามารถตรวจสอบสิทธิลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ว่าตนเป็นผู้รับสิทธิตามเงื่อนไขหรือไม่ โดยหลังจากยื่นเงินอุดหนุนบุตรเอกสารเงินอุดหนุนบุตรไปแล้ว 20 วัน ถึง 1 เดือน สามารถตรวจสอบสิทธิลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ได้ ดังนี้ 

 • ตรวจสอบสิทธิลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กิจการเด็ก และเยาวชน csgcheck.dcy.go.th 
 • ตรวจสอบสิทธิลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง govwelfare.cgd.go.th 
 • ตรวจสอบสิทธิลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น  “เงินเด็ก” สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรผ่านแอพพลิเคชั่น 
 • ตรวจสอบสิทธิลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นทางภาครัฐ

สำหรับใครที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรไม่ทัน และต้องการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ย้อนหลัง โปรดติดต่อสอบถามไปยังสำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่  ศาลาว่าการเมืองพัทยา และสำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

Scroll to Top