สินเชื่อธนาคารอิสลามแบบไม่มีหลักประกัน

สินเชื่อธนาคารอิสลามแบบไม่มีหลักประกัน

สินเชื่อธนาคารอิสลามแบบไม่มีหลักประกันไม่ต้องหาคนมาค้ำ
รายได้ผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
SPRL-1.50% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-70 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 ล้านบาท

สินเชื่อธนาคารอิสลามแบบไม่มีหลักประกันที่ทุกคนก็สามารถสมัครได้

ทุกวันนี้ทุกคนต่างต้องการใช้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับตัวเอง ดังนั้นช่องทางที่จะสามารถขอยื่นกู้ได้จริงที่ทุกคนสามารถขอยืมเงินได้นั้นก็คือ การขอสินเชื่อธนาคารอิสลามแบบไม่มีหลักประกันที่ทุกคนมักจะใช้บริการกันแต่การที่เราได้ใช้บริการขอกู้ยืมเงินจากธนาคารอิสลามสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกันนั้นจะให้วงเงินในการขอสินเชื่อธนาคารอิสลามแบบไม่มีหลักประกันสูงไหม สำหรับผู้ที่สนใจขอสินเชื่อไม่มีหลักประกันจากธนาคารอิสลามจะได้รับวงเงินสูงสุด 20 เท่าของรายได้ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวงเงินที่เราได้ทำการสมัครไปยิ่งถ้าเราขอสินเชื่อที่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันจะได้รับวงเงินสูงสุด 20 ล้านบาทโดยหลักทรัพย์ที่ใช้จะมีทั้งบ้าน, อาคารพาณิชย์และสิ่งปลูกสร้าง ผู้ที่เดือดร้อนทางด้านการเงินสามารถยื่นกู้กับธนาคารอิสลามได้ทุกสาขาใกล้บ้านซึ่งการเป็นการขอสินเชื่อผ่านง่ายมาก ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาอะไรธนาคารอิสลามก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนเพราะมีหลายคนที่คิดว่าธนาคารอิสลามจะต้องนับถือศาสนาอิสลามเท่านั้นจึงจะสามารถขอสินเชื่อธนาคารอิสลามแบบไม่มีหลักประกันได้ เพียงแค่เราสนใจที่จะสมัครสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนจากธนาคารอิสลามก็สามารถยื่นกู้ได้แล้วแต่จะต้องจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อใช้สำหรับการสมัครสินเชื่อธนาคารอิสลามแบบไม่มีหลักประกัน

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อธนาคารอิสลามแบบไม่มีหลักประกัน

ผู้ที่สนใจสมัครสินเชื่อธนาคารอิสลามแบบไม่มีหลักประกันจะเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาสมัครสินเชื่อธนาคารอิสลามแบบไม่มีหลักประกัน สำเนาบัตรประชาชนที่ต้องยังไม่หมดอายุ สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนบ้าน หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลจะต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หนังสือยินยอมที่ให้หักบัญชีเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือนและหลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษีซึ่งหากเจ้าหน้าที่ธนาคารอิสลามมีการขอเอกสารเพิ่มเติมเราสามารถยื่นเอกสารได้ภายหลัง นอกจากนี้แล้วการขอกู้เงินธนาคารอิสลามจะต้องมีรายได้มากกว่า 15,000 บาท มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปแต่จะต้องไม่เกิน 70 ปีและมีอายุในการทำงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไปจึงสามารถยื่นกู้จากธนาคารอิสลามสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกันได้

สินเชื่อธนาคารอิสลามแบบไม่มีหลักประกันมีระยะเวลาการชำระหนี้สูงสุดกี่ปี 

เมื่อธนาคารอิสลามได้มีการอนุมัติวงเงินแล้ว ทางธนาคารอิสลามจะนัดเราเพื่อที่จะทำสัญญาจากการขอสินเชื่อธนาคารอิสลามแบบไม่มีหลักประกันซึ่งสัญญาก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อไม่มีหลักประกัน 2566 ที่ได้ยื่นกู้ไปแล้ว สินเชื่อธนาคารอิสลามแบบไม่มีหลักประกันมีระยะเวลาการชำระหนี้สูงสุด 35 ปีถือได้ว่าเป็นการผ่อนแบบสบายๆ

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

บัตรเงินติดล้อบัตรเงินสดพร้อมใช้มาแรงในปี 2023
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 23% ต่อปี
อายุผู้กู้
21-63 ปี
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทรถที่นำมาขอสินเชื่อ)
ส่องขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสดอิออนออนไลน์
รายได้ผู้กู้
8,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-65 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
Scroll to Top